BLOG / Mergers and Acquisitions

Sáp nhập doanh nghiệp là gì? Những quy định pháp luật về thủ tục sáp nhập công ty

Hãy cùng GMAJOR tìm hiểu sáp nhập doanh nghiệp là gì? Bên cạnh đó, bài viết còn giải đáp mọi thắc mắc về thủ tục sáp nhập công ty, quy trình thực hiện đến quy trình đăng ký thuế sau sáp nhập, giúp doanh nghiệp của bạn chuẩn bị tốt nhất cho quá trình M&A.

Sáp nhập doanh nghiệp là gì? Những quy định pháp luật về thủ tục sáp nhập công ty
Default user
Du Lịch 4 Phương
Published on

1. Sáp nhập doanh nghiệp là gì?

Khoản 1, Điều 201 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã quy định về việc sáp nhập doanh nghiệp như sau:

“Điều 201. Sáp nhập công ty
1. Một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.
[...]”

Theo đó, sáp nhập doanh nghiệp được hiểu là quá trình mà một hoặc nhiều công ty (gọi là công ty được sáp nhập) quyết định hợp nhất vào một công ty khác (được gọi là công ty sáp nhập) thông qua việc chuyển giao toàn bộ tài sản, quyền lợi, nghĩa vụ, và các lợi ích hợp pháp khác tới công ty sáp nhập. Quá trình này đồng nghĩa với việc kết thúc hoạt động kinh doanh của công ty được sáp nhập.

URL image

2. Phân biệt giữa Sáp nhập doanh nghiệp và Mua bán doanh nghiệp

Thuật ngữ M&A (Mergers and Acquisitions - Sáp nhập và Mua bán doanh nghiệp) được rất nhiều nhà đầu tư nhắc đến trong bối cảnh kinh tế toàn cầu 2023 - 2024. Cho dù Mua bánSáp nhập thường được sử dụng thay thế cho nhau nhưng bản chất lại có sự khác biệt rõ ràng.

Mua bán doanh nghiệp đề cập đến quá trình bên mua nhận quyền sở hữu cổ phiếu hoặc tài sản của bên bán. Giao dịch này có thể dưới hình thức mua tài sản hoặc cổ phiếu, và thường diễn ra qua các cuộc đấu giá công khai hoặc thỏa thuận trực tiếp với các cổ đông của doanh nghiệp bán.

Trong thực tiễn, giao dịch mua bán doanh nghiệp không luôn dẫn đến sáp nhập. Ví dụ, nếu doanh nghiệp B mua một lượng lớn cổ phiếu của A nhưng quyết định giữ A hoạt động như một công ty con độc lập, điều này không được coi là sáp nhập. Hoặc trong trường hợp B mua hầu hết tài sản của A và thanh toán bằng tiền hoặc cổ phiếu của B, khi đó A có thể chỉ còn lại như một "vỏ bọc" không còn hoạt động, và tài sản duy nhất còn lại của A là tiền hoặc cổ phiếu nhận được từ B.

URL image

Khác với mua bán, khi doanh nghiệp A được sáp nhập vào doanh nghiệp B, doanh nghiệp A sẽ ngừng tồn tại với tư cách là một thực thể riêng biệt, và cổ phiếu của A sẽ được đổi thành cổ phiếu của B. Cách thức quản lý điều hành doanh nghiệp sau sáp nhập khác với trường hợp mua lại doanh nghiệp vì cả A và B sẽ bắt tay nhau “đồng vai phải lứa” để phối hợp chặt chẽ, dù rằng trên thực tế về mặt pháp lý có một bên bị sở hữu (doanh nghiệp A) và một bên được sở hữu (doanh nghiệp B).

Tìm hiểu thêm về: M&A (Mua bán và sáp nhập) là gì?

3. Điều kiện cần thiết để tiến hành sáp nhập công ty

Dựa theo Luật Doanh nghiệp 2005, chỉ các công ty thuộc cùng loại hình kinh doanh mới được phép tiến hành quá trình sáp nhập. Tuy nhiên, với sự ra đời của Luật Doanh nghiệp 2014, các hạn chế này đã gỡ bỏ, cho phép doanh nghiệp từ các lĩnh vực khác nhau có thể sáp nhập với nhau, mở rộng cơ hội cho sự tăng trưởng và đa dạng hóa.

Trường hợp công ty sau sáp nhập chiếm giữ từ 30% đến dưới 50% thị phần trong một lĩnh vực thị trường cụ thể, pháp luật yêu cầu công ty phải thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi thực hiện quá trình sáp nhập. Điều này nhằm đảm bảo sự cạnh tranh công bằng trên thị trường, ngăn chặn việc lạm dụng vị thế thống lĩnh thị trường sau sáp nhập.

Bên cạnh đó, Luật cạnh tranh 2004 cũng đặt ra lệnh cấm đối với các trường hợp sáp nhập khiến công ty sau sáp nhập chiếm giữ hơn 50% thị phần trong bất kỳ lĩnh vực thị trường nào, nhằm tránh tình trạng độc quyền có hại cho nền kinh tế. Tuy nhiên, vẫn có một số ngoại lệ được chấp thuận theo Điều 19 của Luật Cạnh tranh 2004, bao gồm các trường hợp: một hoặc nhiều công ty tham gia sáp nhập đang đối mặt với nguy cơ phá sản hoặc giải thể; sáp nhập giúp mở rộng khả năng xuất khẩu, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội, hoặc tiến bộ kỹ thuật, công nghệ. Các quy định này nhằm đảm bảo rằng, dù cho mục tiêu sáp nhập có thể là tăng trưởng và mở rộng, sự cạnh tranh lành mạnh và lợi ích của người tiêu dùng vẫn được bảo vệ.

URL image

4. Quy trình sáp nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam

Dù hoạt động M&A tại Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong những năm gần đây, nhưng thông tin về các quy định pháp lý liên quan vẫn còn chưa được biết đến rộng rãi.

Theo các khoản 2, 3, và 4 của Điều 201 trong Luật Doanh nghiệp 2020, nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền lợi của tất cả các bên liên quan, quy trình thực hiện sáp nhập doanh nghiệp bao gồm các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị Hợp đồng sáp nhập và Dự thảo điều lệ công ty nhận sáp nhập

Bước đầu tiên, các công ty liên quan cần soạn thảo hợp đồng sáp nhập và dự thảo điều lệ của công ty sau sáp nhập.

Nội dung cơ bản của Hợp đồng sáp nhập bao gồm:

Thông tin cơ bản:

 • Tên và địa chỉ trụ sở chính của Công ty nhận sáp nhập: Điều này xác định công ty sẽ tiếp tục hoạt động sau sáp nhập.
 • Tên và địa chỉ trụ sở chính của Công ty bị sáp nhập: Điều này xác định công ty sẽ được sáp nhập và ngừng hoạt động dưới tên gọi hiện tại.

Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp và điều kiện sáp nhập:

 • Mô tả quy trình pháp lý và các bước cần thực hiện để hoàn tất việc sáp nhập.
 • Điều kiện tiên quyết cần đáp ứng từ cả hai bên trước khi sáp nhập có thể được chính thức hóa.

Phương án sử dụng lao động:

 • Kế hoạch chi tiết về cách thức sắp xếp lại, sử dụng, hoặc giảm bớt lao động sau sáp nhập, bảo đảm quyền lợi cho nhân viên của cả hai công ty.

Chuyển đổi tài sản và cổ phần:

 • Cách thức và : Điều khoản chi tiết về cách thức và thủ tục chuyển đổi tài sản, phần vốn góp, cổ phần, và trái phiếu từ công ty bị sáp nhập sang công ty nhận sáp nhập.
 • Thời hạn và điều kiện: Thời gian dự kiến và các điều kiện cần thiết để hoàn tất quá trình chuyển đổi.

Thời hạn thực hiện sáp nhập:

 • Xác định rõ ràng thời hạn cuối cùng mà việc sáp nhập cần được hoàn tất, bao gồm tất cả các thủ tục pháp lý, chuyển giao tài sản, và tái cơ cấu công ty.

Bước 2: Thông qua Hợp đồng sáp nhập và Điều lệ công ty

Tiếp theo, hợp đồng sáp nhập và điều lệ công ty sau sáp nhập cần được sự chấp thuận từ chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của các công ty liên quan. Hợp đồng sáp nhập cần được thông báo cho tất cả chủ nợ và người lao động trong vòng 15 ngày kể từ khi được thông qua.

Bước 3: Đăng ký doanh nghiệp Công ty nhận sáp nhập

Sau khi hoàn thành quy trình phê duyệt và hợp đồng sáp nhập được thông qua, công ty nhận sáp nhập cần thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật để công nhận tình trạng pháp lý mới.

Bước 4: Hoàn tất thủ tục sau sáp nhập

Sau khi kết thúc quá trình sáp nhập, công ty bị sáp nhập sẽ chấm dứt tồn tại. Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cập nhật tình trạng pháp lý của công ty này trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và thực hiện các thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cần thiết cho công ty nhận sáp nhập.

Đối với trường hợp công ty được sáp nhập có trụ sở chính ở ngoài tỉnh, thành phố nơi công ty sáp nhập đặt trụ sở, cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty sáp nhập đặt trụ sở chính sẽ thông báo về việc đăng ký doanh nghiệp cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty được sáp nhập đặt trụ sở để cập nhật thông tin tương ứng.

Sau khi quá trình sáp nhập được hoàn tất, công ty nhận sáp nhập sẽ tiếp nhận mọi quyền lợi và trách nhiệm từ công ty bị sáp nhập. Điều này bao gồm:

 • Quyền và lợi ích hợp pháp: Công ty nhận sáp nhập có quyền tiếp cận và sử dụng tất cả tài sản, bí quyết kinh doanh, bản quyền, thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác mà công ty bị sáp nhập sở hữu. Điều này giúp công ty mở rộng quy mô hoạt động và tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường.
 • Trách nhiệm về Nghĩa vụ và Khoản nợ: Công ty nhận sáp nhập cũng sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các nghĩa vụ, bao gồm các khoản nợ chưa thanh toán và các cam kết tài chính khác của công ty bị sáp nhập. Điều này đòi hỏi công ty nhận sáp nhập phải có kế hoạch tài chính rõ ràng để quản lý hiệu quả các nghĩa vụ này.
 • Hợp đồng lao động: Công ty nhận sáp nhập cũng kế thừa các hợp đồng lao động từ công ty bị sáp nhập, bao gồm cả quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến nhân viên. Điều này yêu cầu công ty phải đánh giá và tích hợp nhân sự một cách cẩn thận để tối ưu hóa nguồn lực và duy trì môi trường làm việc ổn định.
 • Nghĩa vụ tài sản khác: Bên cạnh các khoản nợ và hợp đồng lao động, công ty nhận sáp nhập cũng sẽ chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài sản khác mà công ty bị sáp nhập mang lại. Điều này bao gồm các thỏa thuận thuê mặt bằng, hợp đồng cung cấp dịch vụ, và các cam kết pháp lý khác.

URL image

5. Hồ sơ chuẩn bị cho quá trình Đăng ký kinh doanh công ty nhận sáp nhập

Để tiến hành đăng ký doanh nghiệp cho công ty nhận sáp nhập, cần chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ và chính xác. Dưới đây là chi tiết về các loại tài liệu cần thiết cho quy trình này, được phân loại theo hai trường hợp: Khi không có thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và khi có thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

Trường hợp không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:

 1. Thông báo bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký Doanh nghiệp: Để thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về việc sáp nhập.
 2. Hợp đồng Sáp nhập (Bản sao có đóng dấu của Doanh nghiệp): Chứng từ pháp lý xác nhận việc sáp nhập đã được các bên liên quan đồng ý.
 3. Nghị Quyết và Biên bản họp thông qua Hợp đồng Sáp nhập: Cả của công ty nhận sáp nhập và của công ty bị sáp nhập (trừ trường hợp công ty nhận sáp nhập sở hữu trên 65% vốn điều lệ của công ty bị sáp nhập).
 4. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp: Của công ty bị sáp nhập.

Trường hợp có thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:

Ngoài các giấy tờ như đã nêu ở trên, bộ hồ sơ cũng cần bao gồm:

 1. Các giấy tờ liên quan đến thay đổi được yêu cầu: Bao gồm tên công ty, địa chỉ trụ sở chính, vốn điều lệ, thông tin người đại diện theo pháp luật. Đối với công ty TNHH, thêm thông tin về thành viên.
 2. Giấy tờ theo Quy định tại Chương VI Nghị Định Số 78/2015/NĐ-CP: Của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, tùy thuộc vào nội dung công ty muốn thay đổi.
 3. Công văn xin xác nhận hoàn thành Nghĩa vụ thuế và Đóng mã số thuế: Trước khi tiến hành đăng ký, công ty cần xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và có thể cần thực hiện việc đóng mã số thuế của công ty bị sáp nhập.
Tham khảo để có thông tin chính xác nhất tại: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-chi-tiet-thu-tuc.html?ma_thu_tuc=7431

URL image

6. Thủ tục đăng ký thuế sau khi sáp nhập doanh nghiệp

6.1. Đối với doanh nghiệp bị sáp nhập:

 • Thủ tục chấm dứt mã số thuế:
  Doanh nghiệp bị sáp nhập cần thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế của mình với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Điều này bao gồm việc nộp các hồ sơ và tài liệu cần thiết theo quy định của pháp luật thuế.
 • Quy trình tại cơ quan Thuế:
  Cơ quan thuế sẽ xem xét hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết theo trình tự quy định để chính thức chấm dứt mã số thuế của doanh nghiệp bị sáp nhập.

6.2. Đối với doanh nghiệp nhận sáp nhập:

 • Thay đổi thông tin đăng ký Thuế:
  Quá trình sáp nhập sẽ gây ra thay đổi về thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp nhận sáp nhập. Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được Giấy phép thành lập, Quyết định thành lập hoặc giấy tờ tương đương, doanh nghiệp này phải thực hiện thủ tục cập nhật thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế.
 • Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký Thuế:
  Được quy định cụ thể tại Điểm b, Khoản 3, Điều 20 trong Thông tư 105/2020/TT-BTC, hồ sơ cần bao gồm các tài liệu và thông tin cần thiết để cập nhật đăng ký thuế cho doanh nghiệp mới.
 • Quy trình tại cơ quan Thuế:
  Sau khi nhận hồ sơ, cơ quan thuế sẽ tiến hành các thủ tục nội bộ để thay đổi thông tin đăng ký thuế cho doanh nghiệp nhận sáp nhập theo đúng quy định.

7. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bị sáp nhập - doanh nghiệp được sáp nhập

7.1. Doanh nghiệp bị sáp nhập:

Quyền:

 1. Được bảo đảm quyền lợi: Công ty bị sáp nhập có quyền đảm bảo rằng quyền lợi của mình, bao gồm quyền lợi của các cổ đông và nhân viên, được bảo vệ trong quá trình sáp nhập.
 2. Đề xuất điều kiện sáp nhập: Có quyền đề xuất các điều kiện về sáp nhập, bao gồm giá trị chuyển đổi cổ phiếu, điều kiện làm việc cho nhân viên sau sáp nhập.

Nghĩa vụ:

 1. Tuân thủ thủ tục pháp lý: Phải tuân thủ đúng các thủ tục pháp lý liên quan đến quá trình sáp nhập, bao gồm việc thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước và các bên liên quan.
 2. Chuyển giao tài sản và nghĩa vụ: Phải chuyển giao tất cả tài sản, quyền lợi, nghĩa vụ, và khoản nợ cho công ty nhận sáp nhập.

7.2. Doanh nghiệp nhận sáp nhập:

Quyền:

 1. Kiểm doát và quyết định: Công ty nhận sáp nhập có quyền kiểm soát và đưa ra quyết định về cách thức quản lý và vận hành công ty sau khi sáp nhập.
 2. Tái cơ cấu công ty: Có quyền tái cơ cấu, bao gồm việc thay đổi cơ cấu tổ chức, quản lý nhân sự, và hợp nhất các bộ phận kinh doanh.

Nghĩa vụ:

 1. Đảm bảo quyền lợi vổ đông và nhân viên: Phải bảo đảm quyền lợi của cổ đông và nhân viên của công ty bị sáp nhập, đồng thời tuân thủ các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng sáp nhập.
 2. Hoàn thành nghĩa vụ Thuế và tài chính: Cần hoàn tất mọi nghĩa vụ thuế và tài chính liên quan đến công ty bị sáp nhập, bao gồm việc quyết toán nợ và các khoản thanh toán khác.

URL image

8. Một số câu hỏi thường gặp về sáp nhập doanh nghiệp

8.1. Công ty bị sáp nhập bị chấm dứt tồn tại thì có các văn phòng đại diện, chi nhánh hay địa điểm kinh doanh của công ty bị sáp nhập có bị chấm dứt tồn tại hay không?

Căn cứ theo Điều 73, Nghị định 01/2021/NĐ-CP, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thực hiện việc chấm dứt tồn tại của văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh thuộc công ty bị sáp nhập trước khi chính thức chấm dứt tồn tại của công ty bị sáp nhập trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

8.2. Việc sáp nhập doanh nghiệp tư nhân vào các loại hình doanh nghiệp khác không có được cho phép không?

Trong trường hợp của doanh nghiệp tư nhân, việc sáp nhập trực tiếp vào các loại hình doanh nghiệp khác gặp phải hạn chế do bản chất pháp lý của doanh nghiệp tư nhân. Do không có tư cách pháp nhân và toàn bộ tài sản thuộc về chủ sở hữu, doanh nghiệp tư nhân không thể trực tiếp tham gia vào quá trình sáp nhập theo quy định của luật doanh nghiệp.

Để doanh nghiệp tư nhân có thể tham gia vào quá trình sáp nhập, bước đầu tiên cần thực hiện là chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty, có thể là công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần, tùy thuộc vào yêu cầu và mục đích kinh doanh.

Sau khi chuyển đổi thành công ty và được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, công ty này mới có thể tham gia vào quá trình sáp nhập với công ty khác, theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

8.3. Chuyển toàn bộ tài sản từ công ty này qua một công ty khác có phải là sáp nhập doanh nghiệp?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 201 của Luật Doanh nghiệp 2020, sáp nhập công ty không chỉ liên quan đến việc chuyển giao các tài sản vật chất như bất động sản, thiết bị, hàng tồn kho, mà còn bao gồm cả các tài sản phi vật thể như quyền sở hữu trí tuệ, thương hiệu, và khách hàng. Ngoài ra, việc chuyển giao nghĩa vụ bao gồm các khoản nợ, các hợp đồng lao động, và các thỏa thuận khác mà công ty bị sáp nhập đã ký kết trước đó.

8.4. Cách phân biệt người mua đầu tư và người mua chiến lược và trong M&A ?

Trong thế giới mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A), người mua có thể được phân loại thành hai dạng chính dựa trên mục tiêu và chiến lược của họ:

Dạng 1: Người mua với mục đích vận hành và phát triển doanh nghiệp (Người mua chiến lược)

Những người mua này thường là doanh nghiệp hoạt động trong cùng hoặc các lĩnh vực liên quan đến công ty mục tiêu. Mục đích chính của họ là:

 • Củng cố và mở tộng: Họ tìm cách tăng cường vị thế thị trường hoặc mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh mới nhờ vào việc sáp nhập hoặc mua lại các công ty khác.
 • Phát triển kinh foanh: Hướng đến việc tận dụng nguồn lực, công nghệ, kỹ năng, hoặc cơ sở khách hàng của công ty mục tiêu để tăng trưởng và phát triển.
 • Tạo lợi thế cạnh tranh: Cải thiện khả năng cạnh tranh trên thị trường bằng cách hợp nhất nguồn lực và tối ưu hóa hoạt động.

Dạng 2: Người mua với mục đích đầu tư tài chính (Người mua đầu tư)

Đây thường là các quỹ đầu tư, bao gồm quỹ tư nhân, quỹ hưu trí, hoặc các nhà đầu tư thiên về chiến lược tài chính khác. Mục tiêu chính của họ là:

 • Tạo ra lợi nhuận: Tập trung vào việc tạo ra dòng tiền và lợi nhuận từ việc đầu tư mà không nhất thiết phải tham gia vào quản lý hoạt động hàng ngày của công ty mục tiêu.
 • Chốt lời thông qua bán ra: Đối tượng này thường tìm kiếm lợi nhuận thông qua việc bán lại phần lớn hoặc toàn bộ doanh nghiệp cho bên thứ ba hoặc thông qua việc IPO.
 • Tái cấu trúc: Họ có thể tìm cách tái cấu trúc công ty mục tiêu để tối ưu hóa giá trị và sau đó bán lại với giá cao hơn.

Sự khác biệt chính giữa người mua chiến lược và người mua đầu tư:

 • Mục tiêu: Dạng thứ nhất - người mua chiến lược tập trung vào việc vận hành và phát triển doanh nghiệp lâu dài, trong khi dạng thứ hai - người mua đầu tư chủ yếu nhằm vào việc đầu tư để thu lợi nhuận tài chính trong ngắn hạn hoặc trung hạn.
 • Tiếp cận: Người mua dạng thứ nhất thường tiếp cận thương vụ dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về ngành và thị trường, trong khi người mua dạng thứ hai tiếp cận dựa trên phân tích tài chính và đánh giá rủi ro.
 • Quản lý và tái cấu trúc: Dạng thứ nhất thường tìm cách tích hợp và quản lý công ty mục tiêu như một phần của hoạt động kinh doanh chính của họ. Trong khi đó, dạng thứ hai có thể không quan tâm đến việc quản lý trực tiếp và thường tập trung vào việc tái cấu trúc tài chính và bán ra.

8.5. Khi sáp nhập hai doanh nghiệp không cùng quy mô thì bên nhận sáp nhập có phải là bên có quy mô lớn hơn?

Không nhất thiết công ty lớn hơn phải là bên nhận sáp nhập và công ty nhỏ hơn phải là bên bị sáp nhập. Trong thực tế, do một số lý do cụ thể (ví dụ như lợi ích về thuế), một công ty có quy mô lớn có thể quyết định sáp nhập vào một công ty nhỏ hơn. Các yếu tố như quy mô hoạt động, giá trị doanh nghiệp, số lượng nhân viên, vị trí của chủ tịch Hội đồng quản trị, hay thậm chí là tên của doanh nghiệp sau khi sáp nhập, đôi khi không quan trọng với bên được sáp nhập. Quan trọng hơn cả là việc sáp nhập phải dựa trên sự đồng thuận và thỏa thuận giữa hai bên.

9. Dịch vụ tư vấn sáp nhập doanh nghiệp GMAJOR

Khi thế giới Mua bán & Sáp nhập ngày càng trở nên rộng lớn và đầy cơ hội, GMAJOR xuất hiện như một người dẫn đường tin cậy cho mọi doanh nghiệp. Không chỉ là một nền tảng M&A matching online trên phạm vi toàn cầu, GMAJOR còn cung cấp dịch vụ tư vấn sáp nhập doanh nghiệp chuyên nghiệp, giúp kết nối các doanh nghiệp với nhau một cách trơn tru và hiệu quả.

Dù bạn đang tìm kiếm cơ hội để mở rộng quy mô, tìm kiếm đối tác chiến lược, hay muốn tối ưu hóa nguồn lực của mình, GMAJOR đều sẵn sàng hỗ trợ. Hãy để GMAJOR mở ra những cánh cửa mới, đưa doanh nghiệp của bạn tiến xa hơn trên con đường thành công. Đừng ngần ngại, khám phá thêm thông tin và cơ hội tại GMAJOR ngay bây giờ bằng cách truy cập vào trang web của chúng tôi tại: https://gmajor.biz

Want to see how GMAJOR can help?

Our service employs advanced algorithms to identify and pair compatible partners, suppliers, and clients within your industry. With a user-friendly interface, GMAJOR streamlines the collaboration process, fostering efficient and meaningful connections.

Default userGMAJOR B2B Matching Services